Přihlášené týmy

CARP CUP CHVOJNICE IV.

26.9. - 29.9. 2019

Registrační

číslo

Název týmu   Jména         

 01

 CT Švagři   

Jan Zima
Stanislav Valoušek

POTVRZENO

 02

 RC Rudná / Rpety-Hat Martin Chmelík
Václav Moutelík
POTVRZENO

 03

 Magister Carp team Jaroslav Svejkovský
Jan Holub
Vladimír Juránek
POTVRZENO

 04

 CT HÁJE Petr Hájek
Jirka Jech
POTVRZENO

 05

 SPEDA Jakub Šperlík
Veronika Ďásková
 POTVRZENO

 06

 CT Spiderka Martin Drábek
Pavel Sveiger
 POTVRZENO

 07

 CT Hutaj Cucaj Jan Halaška
Martin Klein
 POTVRZENO

 08

 CT Kuku Jiří Poncar
Milan Kocourek
 POTVRZENO

09

 Carp Team Pajzoni Tomáš Zach
František Zach
Petr Skřivánek
 POTVRZENO

 10

 VASR Stanislav Fojt
Bohdan Jelínek
 POTVRZENO

Náhradníci

Pořadí

Název týmu jména       

 1

   

2

  3