Obchodní podmínky

Ceník

24 hodinový rybolov
800 Kč / den – lov na 3 pruty (Cena je za jednoho lovícího na 3 pruty)
4300 Kč/ týden (7 dnů/6 nocí) – lov na 3 pruty (Cena je za jednoho lovícího na 3 pruty)
Začátek rybolovu 24hod. je od 11.00 hod do 11.00 hod druhého dne.

6 hodinový rybolov - POZOR - RYBOLOV NA 6 HODIN NELZE ZAKOUPIT SAMOSTATNĚ !
300 Kč / 6 hodin – lov na 3 pruty (Cena je za jednoho lovícího na 3 pruty)
RYBOLOV NA 6 HODIN LZE ZAKOUPIT POUZE PRO PRODLOUŽENÍ 24 HODIN RYBOLOVU, TEDY OD 11:00 DO 17:00, PO DOHODĚ SE SPRÁVCEM JEZERA, NEBO PŘIMO PŘI REZERVACI UVEDENÍM DO POZNÁMKY.

Pokud jsou s lovícími jejich děti do 12 let, smí lovit během dne na jeden prut se splávkem (plavaná) zdarma. Pokud by chtěli děti lovit na položenou, musí rodič(e) zakoupit povolenku na 12 hodin rybolovu za poloviční cenu 300 Kč (od 7:00 do 19:00 hod.). Děti mohou lovit pouze přes den od 7:00 do 19:00 hod..

Rybář opustí chytací místo do výše uvedené doby, jinak je povinen si zakoupit další povolenku k lovu, pokud je chytací místo volné.


Postup při rezervaci místa

- v záložce REZERVACE najdete vstup do kalendáře rezervací, kde si najdete vyhovující termín a místo (žlutá barva značí rezervaci, která čeká na potvrzení platby, červená barva značí obsazeno).

- po vytvoření rezervace Vám bude odeslán e-mail s číslem rezervace, to uvádějte jako variabilní symbol při platbě, a částkou k uhrazení. Po uhrazení na účet, bude místo označeno jako obsazené a Vám přijde potvrzení  e-mailem.

- po telefonické dohodě je možná rezervace a platba přímo na místě

- platba musí být odeslána do 24 hodin od doručení e-mailu s částkou pro platbu a variabilním symbolem. Pokud platba nebude odeslána do 24 hodin, rezervace se ruší.

- POZOR - před příjezdem na jezero je povinností lovícího kontaktovat správce telefonicky a po té se nahlásit v jeho kanceláři, kde Vám správce vydá povolenku k rybolovu, rybářský řád, evidenci úlovků a ostatní náležitosti pro rybolov. Kancelář je v domě č.13 u silnice před odbočkou na jezero směr od Újezdu u Rosic po pravé straně, nebo za odbočkou na jezero směr od Hlubokého po levé straně (samostatný dům s rybníčkem), označeno tabulemi. Ukončení rybolovu ohlásí lovící správci jezera a odevzdá povolenku, evidenci úlovků, zapůjčené věci a klíče od toalet.

- pokud se opozdíte s příjezdem , je NUTNÉ zavolat a oznámit správci čas Vašeho příjezdu !!!

- pokud nebude moct přijet ve Vámi rezervovaný termín a tuto skutečnost oznámíte nejméně 10 dnů předem, bude Vám rezervace jednou převedena na jiný náhradní termín. Převedení rezervace na další termín není možná a celá platba propadá bez nároku na vrácení.

- pokud se k rybolovu nedostavíte bez včasného oznámení či jakékoliv dohody, nebo lovné místo opustíte předčasně, celá platba propadá bez nároku na vrácení.

Správce: 

tel.:        +420 731 239 251
e-mail:   jezero@chvojnice.cz


I.

Zakoupením povolenky k rybolovu na jezeru Chvojnice se každá osoba dobrovolně podrobuje ustanovení tohoto řádu, pokynům odpovědných zaměstnanců (správců) provozovatele.

II.

Rybář loví systémem „chyť a pusť“ 24 hodin na maximálně 3 pruty. Začátek rybolovu 24hod. je od 11.00 hod do 11.00 hod druhého dne, nebo v případě prodloužení o 6 hodin do  17:00 hod posledního dne. Rybář opustí chytací místo do výše uvedené doby, jinak je povinen si zakoupit další povolenku k lovu, pokud je chytací místo volné. Je povolen lov kaprů, amurů a sumců. Zákaz lovu ostatních dravců a to jakýmkoliv způsobem. Zákaz používání živé nástrahy s výjimkou pro lov sumců. Lov sumců pouze na bílou rybu, cejn nebo plotice !
Pokud jsou s lovícími jejich děti do 12 let, smí lovit během dne na jeden prut se splávkem (plavaná) zdarma. Pokud by chtěli děti lovit na položenou, musí rodič(e) zakoupit povolenku na 12 hodin rybolovu (od 7:00 do 19:00 hod.). Děti mohou lovit pouze přes den od 7:00 do 19:00 hod..

III.

Lovné místa jsou pro 1 až 2 lovící rybáře (2 x 3 pruty), plus doprovod a tím se myslí např.  manželka, přítelkyně anebo děti. Na jednom lovném místě není přípustné více lovících jak 2 rybáři a více prutů jak 3 pruty na jednoho lovícího! Není povolené, aby se lovící z ostatních míst shlukovaly i s pruty na jednom místě a docházelo tak k nepovolenému rozšiřovaní lovného místa na úkor poškozování přírody a nedocházelo k zbytečnému zamotání vlasců a jejich následnému utržení ve vodě!

Bivakování povoleno (rybářské bivaky, rybářské brolly, rybářské deštníky), stanování zakázáno (turistické stany). Pobyt u jezera se psy se musí předem telefonicky domluvit se správcem jezera. Rybář je povinen opouštět místo v čistém, předchozím stavu.

IV.

Po příjezdu na jezero je povinností lovícího nahlásit se správci jezera, který vydá lovícímu povolenku k rybolovu, rybářský řád a evidenci úlovků. Ukončení rybolovu ohlásí lovící správci jezera a odevzdá povolenku a evidenci úlovků.

V.

Každý rybář lovící na jezeru je povinen mít na navijáku vlasec minimálně 0,30mm a silnější. Na koncovou šokovou montáž používat vlasec minimálně 0,50mm a silnější a minimálně o délce 10m. Zákaz používání pletené šňůry! Háčky se používají s mikro protihrotem. Montáže musí mít charakteristiku průběžné – únikové montáže, tzn., že při utržení ryby olovo samostatně odpadne. Zákaz používání pevných montáží a tzv. montáže „Helikoptéra“. Rybář je povinen používat velký podběrák s délkou ramene min. 1m a jemnou sítí. Dále velkou podložku pod kapra a dezinfekci na ošetření ryb. Pro vyznačení lovného místa je povolena pouze tyčová bójka, která bude po skončení rybolovu odstraněna. Zákaz používání H-bójek, PET lahví, polystyrenových nebo jiných bójek. Pro zavážení návnad a nástrah může rybář použít pouze člun, loď (možno zapůjčit), nebo zavážecí loďku. Zákaz vnadění lovných míst z protějšího břehu. Při nahazování, nebo zavážení návnad a nástrah je rybář povinen dodržovat vyhrazený sektor (označeno na protějším břehu), aby neobtěžoval lovící na sousedních lovných místech.

VI.

Lov sumců je povolen pouze na bílou rybu, cejn nebo plotice! Pro montáž na lov sumců, se může používat pouze 1 jednoháček.


VII.

 

Doporučuje se lovit na boilies, pelety nebo kukuřici pod háčkem. Na ostatní nástrahy, foukačka, krmítka, atd. berou převážně malé ryby. Zákaz vnadit neuvařeným partiklem, arašídy, ostatními ořechy, luštěninami a boby.

VIII.

Veškeré úlovky jsou vráceny zpět do jezera. Zákaz sakování a jiné přechovávání ulovených ryb. Pro potřebu focení a vážení ryby je dovoleno s rybou na podložce manipulovat maximálně 5 minut. Fotí se pouze v pokleku na namočené podložce nebo ve vodě. Rybu je nutné stále polévat vodou. Zákaz focení s rybou ve stoje. Hrozí vyklouznutí a úhyn, nebo nenávratné poškození ryby. Žádáme rybáře, aby veškeroumanipulaci a focení s rybou, pokud je to možné, prováděli ve vodě. Manipulace s rybou na břehu je velice nebezpečná a to zvláště u velkých  kusů, proto ji tímto omezíme na naprosto nezbytné minimum. Děkujeme za pochopení. 

IX.

Parkování vozidel je pouze na vyhrazeném parkovišti u hráze, parkoviště je označeno. (svou výbavu si rybář může odvézt na místo autem, a pak ho zaparkovat. Nebo může k přepravě použít loďku). Zákaz parkování aut u lovných míst a mimo vyhrazené parkoviště.  Pokud za rybářem přijede v průběhu rybaření návštěva, musí být předem nahlášena správci jezera. Návštěva musí ponechat vůz rovněž na parkovišti. Návštěva musí nahlásit správci i odjezd z jezera.

X.

Přísný zákaz koupání, mytí a osobní hygieny v jezeře. Zejména je zakázáno jakékoliv použití mýdel, šampónů a podobných prostředků. Přísný zákaz rozdělávání ohňů, Zákon o lesích č. 289/1995 Sb. , § 20, ods. 1. (uzavřený gril povolen). Přísný zákaz upravování, prořezávání lovného místa, nebo ničení břehových porostů.

XI.

Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví rybářů lovících na jezeru, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka jezera. Rybář bere na vědomí, že při bouřce, nebo silném větru, kdy hrozí nebezpečí  vyvrácení stromů, nebo pádu větví zůstává na lovném místě na vlastní nebezpečí. Každý rybář lovící na jezeru, zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, či poškození, včetně předmětů uložených, či odložených v zaparkovaných vozidlech.

XII.

Rybář lovící na jezeru, který neuposlechne napomenutí správce, pracovníků ostrahy, anebo jinak poruší ustanovení tohoto rybářského řádu, nebo každý rybář, který se bude chovat jiným nepřístojným, či rušivým způsobem, bude z jezera vykázán bez jakékoli náhrady se zákazem budoucího lovu na jezeru Chvojnice. V případě neuposlechnutí výzvy k opuštění jezera smí oprávněná osoba rušitele pořádku vyvést, popřípadě požádat o pomoc policii.

XII.

Skenování čipovaných kaprů

1. Kapří nad 70 cm mají aplikovaný čip. Čip je aplikovaný na levé straně kapra, 3 cm pod hřbetní ploutví na jejím začátku.

2. Lovící při převzetí povolenky k rybolovu si u správce jezera vyzvedne čtecí zařízení čipů (čtečku) oproti podpisu pro skenování ulovených kaprů a formulář pro zaznamenávání čísla čipů a ostatních informací. S čtecím zařízením bude lovícímu zapůjčena vážící trojnožka, vážící taška, podložka, váha a metr, pokud nemá vlastní. Po skončení rybolovu vrátí lovící čtecí zařízení čipů, formulář se záznamem skenování kaprů a ostatní zapůjčené věci správci jezera.

3. Postup při skenování čipovaných kaprů. Po ulovení kapra nad 70 cm načteme čip čtecím zařízením na kterém se objeví číslo, které zapíšeme do formuláře do kolonky „ČÍSLO ČIPU“. Pokud čtecí zařízení čip nenačte, není kapr čipovaný. Kapra zvážíme a změříme a údaje zapíšeme do formuláře.  Dále zapíšeme datum a čas ulovení kapra. Do kolonky „POZNÁMKA“ zapíše např. na jakou nástrahu byl kapr uloven, např. partikl, sladké, masové, rybí boilies, pelety atd.. Dále zde můžeme zapsat identické znaky kapra, nebo jeho poranění. Kapra vyfotíme a foto zašleme na mobil správci jezera +420 731 239 251, nebo na e-mail jezero@chvojnice.cz

4. Čtecí zařízení aktivujeme červeným tlačítkem. Čtečka je připravena k načtení čipu. Po načtení čipu čtečku nevypínáme, vypne se sama !

Služby v ceně:

 • parkování
 • zapůjčení podložky pod ryby
 • zapůjčení vážicí trojnožky a vážícího saku
 • zapůjčení lodě k převozu věcí na chytací místo
 • možnost nabití baterií
 • poradenská činnost správce
 • koupelna se sprchvým koutem

Služby za příplatek:

 • zapůjčení loďky - 150 Kč / den
 • zapůjčení echolotu - 150 Kč /2 hod.
 • zapůjčení podběráku - 80 Kč / den
 • zapůjčení bivaku pro 2 osoby, včetně postavení a složení - 250 Kč / den

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se vám v našem krásném a klidném kousku přírody bude líbit a splníte si u nás vaše rybářské sny. Proto prosím pamatujte, že i pro Vás samotné bude příjemné vracet se na Jezero Chvojnice vždy rádi a bez jakýchkoli obav. Myslete také nato, že po Vás sem přijdou i další rybáři a budou chtít najít tato místa v původní čistotě, ale i kvalitě, v jaké jste je našli i Vy.