Prohlášení společnosti Jezero-Chvojnice, s.r.o.

Prohlášení společnocti  Jezero-Chvojnice, s.r.o.

Na podzim roku 2016 byl MZe ČR zrušen rybářský revír na vodní nádrži Kralice (dále jen Jezero Chvojnice).  Po zrušení rybářského revíru byla na tuto stavbu vypsána veřejné soutěž na uzavření nové pachtovní smlouvy, kterého se také zúčastnila naše společnost RS Klub, s.r.o..

Po vyhodnocení výsledků veřejné soutěže byla jako vítězná vybrána naše společnost a 1. 3. 2017 jsme uzavřeli s Lesy České republiky s.p. novou pachtovní smlouvu.

V červnu 2018 společnost změnila název na Jezero-Chvojnice, s.r.o.

Společnost Jezero-Chvojnice, s.r.o. bude na vodní nádrži Jezero Chvojnice, provozovat sportovní rybolov non-stop stylem „Chyť a pust“. I přes skutečnost, že tato vodní nádrž je stále evidovaná v mimopstruhovém soupise revíru MRS jako Chvojnice 3, je na ní rybolov zakázán a neplatí zde státní povolenky. Rybolov je možný pouze na zvláštní povolenky Jezero-Chvojnice, s.r.o. Nyní pro Vás připravujeme lovná místa, sociální zázemí, parkovací místa a mnoho dalšího, abychom Vám zajistili maximální komfort a požitek z rybolovu. Jezero je velmi dobře zarybněno trofejními kapry i amury. A další zarybnění kapitálními kapry stále probíhá. Veškerý nákup kaprů pochází z oficiálních zdrojů a je vždy doložen kupním dokladem.

Provoz na jezeru Chvojnice bude zahájen začátkem května 2017. O zahájení provozu Vás budeme včas a s předstihem informovat jak na našich stránkách www.jezero-chvojnice.cz, tak na facebooku Jezero Chvojnice a veškeré informace také najdete na prodejně Rybářská speciálka, Koliště 59, Brno a nebo na webových stránkách prodejny www.rybarska-specialka.cz.

Jezero-Chvojnice, s.r.o.
Lipůvka 236, Lipůvka 67922

Petr Moc
jednatel