Přihlášení soutěžních týmů

AMUR CUP I.

29.7. - 1.8. 2021

 

Soutěžní tým tvoří dva lovící, nebo dva lovící plus doprovodná osoba. Doprovodná osoba musí být přihlášena současně se soutěžním týmem.

 

Startovné pro dvoučlenný tým, nebo dvoučlenný tým plus doprovodná osoba je 10.000,- Kč

 

Přihlášky do rybářských závodů Amur Cup I. zasílejte na e-mail jezero@chvojnice.cz

 

Do e-mailu uveďte následující údaje:

o    Název soutěžního týmu

o    Jméno a příjmení každého člena týmu a doprovodné osoby, pokud bude součástí týmu

o    Telefonní kontakt

o    e-mail

 Po obdržení přihlášky Vám bude obratem zasláno potvrzení registrace a číslo bankovního účtu včetně variabilního symbolu pro uhrazení startovného.

Soutěžící tým je zaregistrován po zaplacení startovného na účet pořadatele a to nejpozději do 31.5.2021 !