Zvláštní pravidla COVID-19

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA RYBOLOVU JEZERO CHVOJNICE

V souvislosti s vyhlášením stavu nouze Vlády České republiky a ostatních nařízení týkající se ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nákazy COVID-19 prosím dodržujte následující zvláštní pravidla rybolovu na Jezeru Chvojnice.

 

  1. Vstup na jezero pouze s ochrannými prostředky dle nařízení Vlády ČR a s ohledem na nouzový stav, respirátory, nano roušky, chirurgické roušky, které brání šíření nákazy!

  2. Povolenka, úlovkový list a klíč od toalet se vydávají na obvyklém místě přes výdejní okénko. Při výdeji povolenek a při zapůjčení doplňků k rybolovu (podložky pod ryby, loďka, vážící sak a trojnožka a ostatní) dodržujte bezpečnou vzdálenost 2 m. U okénka se zdržujte pouze na dobu nezbytně nutnou. U okénka je k dispozici desinfekce na ruce. Odjezd oznamte správci telefonicky a povolenky s úlovkovým listem a klíče od toalet vracejte do schránky u domu správce.

  3. Na jednom lovném místě mohou být maximálně 2 lovící, kteří mají uhrazenou rezervaci a platnou povolenku k rybolovu bez doprovodných osob, nebo 1 lovící a 1 doprovodná osoba, vždy pouze 2 osoby. Zakazují se jakékoliv návštěvy lovících.

  4. Při rybolovu 2 osob na jednom lovícím místě dodržujte mezi sebou bezpečnou vzdálenost 2 m. Dle nařízení vlády ČR používejte ochranné prostředky.

  5. Při rybolovu je zákaz se shlukovat, shromažďovat se z ostatních lovných míst na jednom lovném místě!

  6. Zásobte se dostatkem jídla na celou dobu rybolovu. Omezte nákup v místních potravinách na minimum, nebo vůbec! Nechoďte mezi místní obyvatele. Zdržujte se pouze na Vašem lovném místě.

  7. Pokud lovící nebo doprovodná osoba poruší jakékoliv výše uvedené pravidlo, nebo bude porušovat bezpečnostní nařízení Vlády ČR, vyhrazujeme si právo s okamžitou platností lovícího i doprovodnou osobu z jezera vykázat bez náhrady!

  8. Zvláštní pravidla rybolovu Na Jezeru Chvojnice platí do odvolání.

  9. Stávající pravidla rybolovu na Jezeru Chvojnice platí beze změny s ohledem na výše uvedená Zvláštní pravidla rybolovu při stavu nouze.

Prosím dodržujte tyto zvláštní pravidla rybolovu. Snažíme se Vám vyjít maximálně vstříc.

Jezero Chvojnice s.r.o.